Bože, buď milostiv a žehnej nám! (Žalm 67)

2821

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Bože, buď   milostiv a   žehnej nám!
1- Bože,   buď milostiv   a žehnej   nám,
ukaž nám   svou jasnou   tvář,
kéž se   pozná na   zemi, jak   jednáš,
kéž poznají   všechny národy,   jak zachraňuješ.
2.  Nechť se   lidé radují   a jásají,
že soudíš   národy spravedlivě   a lidi   na zemi   řídíš.
3.  Ať tě,   Bože, velebí   národy,
ať tě   velebí kdekterý   národ!
Kéž nám   Bůh žehná,
ať ho   ctí všechny   končiny země!
Zpěvník ProScholy.cz 2024