Bože, buď milostiv a žehnej nám! (Žalm 67)

2821

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Bože, buď   milostiv a   žehnej nám!
1- Bože,   buď milostiv   a žehnej   nám,
ukaž nám   svou jasnou   tvář,
kéž se   pozná na   zemi, jak   jednáš,
kéž poznají   všechny národy,   jak zachraňuješ.
2.  Nechť se   lidé radují   a jásají,
že soudíš   národy spravedlivě   a lidi   na zemi   řídíš.
3.  Ať tě,   Bože, velebí   národy,
ať tě   velebí kdekterý   národ!
Kéž nám   Bůh žehná,
ať ho   ctí všechny   končiny země!
 
Zobrazit notové zápisy
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0