Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože! (Žalm 42 + 43)

2842

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Jako laň   prahne po   vodách bystřin,   tak prahne   má duše   po tobě,   Bože!
1.  Má duše   žízní po   Bohu, po   živém Bohu:
kdy už   smím přijít   a spatřit   Boží tvář?
2.  Na to   si vzpomínám,   jak jsem   putovával v   zástupu,
jak jsem   je vodíval   k Božímu   domu
s hlasitým   jásotem a   chvalozpěvem
ve svátečním   průvodu.
3.  Sešli své   světlo a   svou věrnost:   ty ať   mě vedou
a přivedou   na tvou   svatou horu   a do   tvých stanů.
4.  Pak přistoupím   k Božímu   oltáři,
k Bohu,   který mě   naplňuje radostí.
Oslavím tě   citerou,
Bože, můj   Bože!
Zpěvník ProScholy.cz 2023