nu, pro di to po že je Chvá 1. A te Hos lu vzdej sr lo den ství je věč je ho G mi brý! do te vzdej lu Bo hu né! Chvá A A věč sr den lo ství je né! hů! bo ho G mi Je nů! ho Je te nu Chvá lu vzdej ko Je On di li ve G mi sr lo věč A né! den ství je A věč den sr lo ství je né! vy! di mi G Je ho C / D ne be, nad je ze ja ko R: ko Ja so ko D vy be, ne C / D tak se nad je ze ko so D vy D kle lo sr den ství ne. nad F mi Tvé mi G ob vo dách pře kle nul lo hou na A Ze 2. mi svět či nil ve li la G A U by ve vlá dlo a dne G A ce Slun zdy a a hvě by vlá dly G síc A A věč sr den lo ství je ci v no ho mi G Je ni že roz po mněl se by li po A Když 3. jsme A A nás G na G A tiv kům vy rval pro šim na nás krm G po Veš tvor mu stvu ke bes Bo hu ne Je ho A lu vzde Chvá jte věč A je sr den ství mi G lo
Skrýt akordy
1.  Chválu vzdejte   A Hospodinu, protože   je dobrý!
jeho   G milosrdenství je   A věčné!
Chválu vzdejte   Bohu bohů!
Jeho   G milosrdenství je   A věčné!
Chválu vzdejte   Pánu pánů!
Jeho   G milosrdenství je   A věčné!
Jedině On   koná veliké   divy!
Jeho   G milosrdenství je   A věčné!
R:  Jako   D vysoko je   nad zemí   C nebe,
jako   D vysoko je   nad zemí   C nebe,
tak se   F nad námi   Tvé   G milosrdenství   D klene
2.  Zemi   A na vodách   překlenul oblohou   G
Učinil veliká   světla   G     A
Slunce aby   vládlo ve   dne   G     A
Měsíc a   hvězdy aby   vládly v   noci
Jeho   G milosrdenství je   A věčné
R:  Jako   D vysoko je   nad zemí   C nebe,
jako   D vysoko je   nad zemí   C nebe,
tak se   F nad námi   Tvé   G milosrdenství   D klene
3.  Když jsme   byli   A poníženi rozpomněl   se na   nás   G
A vyrval   nás našim   protivníkům   G     A
Veškerému tvorstvu   dává pokrm   G     A
Chválu vzdejte   Bohu nebes
Jeho   G milosrdenství je   A věčné
R:  Jako   D vysoko je   nad zemí   C nebe,
jako   D vysoko je   nad zemí   C nebe,
tak se   F nad námi   Tvé   G milosrdenství   D klene
Zpěvník ProScholy.cz 2023