Duše má, chval Hospodina! (Žalm 146)

3015

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Duše má,   chval Hospodina!
1.  Hospodin zachovává   věrnost navěky,
zjednává právo   utlačeným,
dává chléb   lačným.
Hospodin vysvobozuje   vězně.
2.  Hospodin otvírá   oči slepým.
Hospodin napřimuje   sklíčené,
Hospodin spravedlivé   miluje,
Hospodin přistěhovalce   chrání.
3.  Hospodin podporuje   sirotka a   vdovu,
ale mate   cestu bezbožníků.
Hospodin bude   vládnout navěky,
tvůj Bůh,   Sióne, po   všechna pokolení.
Zpěvník ProScholy.cz 2023