Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých. (Žalm 116)

3102

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Budu kráčet   před Hospodinem   v zemi   živých.
1.  Měl jsem   důvěru, i   když jsem   si řekl:
„Jsem tak   sklíčen!“
Drahocenná je   v Hospodinových   očích
smrt jeho   zbožných.
2.  Ach, Hospodine,   jsem tvůj   služebník,
jsem tvůj   služebník, syn   tvé služebnice,   rozvázal jsi   moje pouta.
Přinesu ti   oběť díků,   Hospodine,
a budu   vzývat tvé   jméno.
3.  Splním své   sliby Hospodinu
před veškerým   jeho lidem
v nádvořích   domu Hospodinova,
uprostřed tebe,   Jeruzaléme!
 
Zobrazit notové zápisy
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0