Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! (Žalm 136)

3106

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Vyslyš nás,   Pane, a   vysvoboď nás!
1.  U řek   babylonských, tam   jsme sedali   a plakali,
když jsme   vzpomínali na   Sión.
Na vrby   toho kraje   jsme zavěsili   své citery.
2.  Neboť tam   od nás   písně žádali   ti, kdo   nás odvlekli,
kdo nás   sužovali, od   nás žádali,   abychom se   radovali:
„Zpívejte nám   ze siónských   písní!“
3.  Jak bychom   mohli zpívat   Hospodinovu píseň   v cizí   zemi?
Kdybych měl   na tebe   zapomenout, Jeruzaléme,
ať mi   zchromne pravice!
4.  Ať se   mi jazyk   přilepí k   patru, když   na tebe   nevzpomenu,
když nedám   přednost Jeruzalému
před každou   svou radostí.
Zpěvník ProScholy.cz 2023