Důvěřuj (Hymna SDM Lisabon 2023)

3144

Originál: Há Pressa no Ar
Autoři: João Paulo Vaz, Pedro Ferreira, Carlos Garcia,
autor překladu: Hana Svobodová

Licence: BY-SA (uv. původ, zachovejte licenci)

Skrýt akordy
1.  Gb m 9 Ze všech   koutů a   ze všech   E maj9 /Ab světových stran,
  E /A zblízka či   H sus4 zdáli, chceme   A maj9 /Db vzdát poctu   H sus4 /Eb Králi.
Gb m 9 Slyšíme hlas,   jak volá   E maj9 na cestu   Pán,
chceme   Gb m 9 odpověď   E add9 /Ab dát,   E /A nezůstat   H sus4 stát.
Chceme   A maj7 /Db říct s   Mar Db maj9 /F ií:
„Tvá   Gb m 9 vůle se   E add9 /Ab staň, ten   E /A odvěký   H sus4 plán
přijí A maj7 /Db mám, přijí Db maj9 /F mám."
I   Gb m 9 my chceme   E add9 /Ab říci: jsme   E /A Tví služeb H sus4 níci.
R:  E Důvěřuj, zázraku   H sus4 přijde čas,
Ježíš   E /A srdce ti   H sus4 dává, tak   A maj9 /Db pozvedni   H sus4 /Eb hlas,
E add9 chválu vzdej,   na cestu   E maj9 /Ab vyjdi s   Ním,
světlo   A maj9 /Db naděje   H sus4 nést potřeb E /A ným.
2.  Gb m 9 Přidej se   k nám,   ty, který   E maj9 /Ab sebe chceš   znát,
E /A otevři   H sus4 bránu a   A maj9 /Db vydej se   H sus4 /Eb Pánu,
Gb m 9 pochopíš sám,   že lásku,   E maj9 kterou má   rád,
svět   Gb m 9 nemůže   E add9 /Ab vzít a   E /A nemůže   H sus4 dát.
S Mar A maj7 /Db ií můžeš   Db maj9 /F brát,
dnes   Gb m 9 a napo E add9 /Ab řád,   E /A v důvěře   H sus4 stát.
S Mar A maj7 /Db ií na   rtech   Db maj9 /F mít
píseň   Gb m 9 chvály a   E add9 /Ab díků –   E /A znak uče H sus4 dníků.
R:  E Důvěřuj, zázraku   H sus4 přijde čas,
Ježíš   E /A srdce ti   H sus4 dává, tak   A maj9 /Db pozvedni   H sus4 /Eb hlas,
E add9 chválu vzdej,   na cestu   E maj9 /Ab vyjdi s   Ním,
světlo   A maj9 /Db naděje   H sus4 nést potřeb E /A ným.
3.  Gb m 9 Pohlédni vzhůru,   už se   E maj9 /Ab nedívej zpět,
máš   E /A vznešený   H sus4 úkol: s   Pánem   A maj9 /Db zachránit   H sus4 /Eb svět.
Gb m 9 Pohlédni vzhůru,   máš-li   E maj9 na duši   šrám,
tak   Gb m 9 neboj se   E add9 /Ab jít, On   E /A dotkne se   H sus4 ran.
Posí A maj7 /Db lá Ducha   Db maj9 /F dar,
co   Gb m 9 Marii   E add9 /Ab stínil a   E /A v Marii   H sus4 vzplál,
je to   A maj7 /Db žár, pocho Db maj9 /F deň,
i   Gb m 9 ty nes   ji   E add9 /Ab dál, vždyť   E /A hojná je   H sus4 žeň.
R:  E Důvěřuj, zázraku   H sus4 přijde čas,
Ježíš   E /A srdce ti   H sus4 dává, tak   A maj9 /Db pozvedni   H sus4 /Eb hlas,
E add9 chválu vzdej,   na cestu   E maj9 /Ab vyjdi s   Ním,
světlo   A maj9 /Db naděje   H sus4 nést potřeb E /A ným.
4.  Gb m 9 Nemusíš pátrat,   jak se   E maj9 /Ab mohlo to   stát,
nebe   E /A na dosah   H sus4 máš, tak   A maj9 /Db přestaň se   H sus4 /Eb bát –   ote Gb m 9 vírá oceán   E maj9 milosti Pán
a   Gb m 9 křídla ti   E add9 /Ab dává, jak   E /A Maria   H sus4 vstaň,
spěchej   A maj7 /Db dál, důvě Db maj9 /F řuj,
nes   Gb m 9 pochodeň   E add9 /Ab Pána, nes   E /A pochodeň   H sus4 Krále,
A maj7 /Db vstaň, spěchej   Db maj9 /F dál,
ti,   Gb m 9 kdo uvě E add9 /Ab ří, budou   E /A blažení   H sus4 stále.
Zpěvník ProScholy.cz 2024