Skrýt akordy
R:  Petr řekl   Ježíšovi: Ty   jsi Mesiáš,   Syn živého   Boha.
Ježíš mu   odpověděl: Ty   jsi Petr   - Skála
- a   na té   skále zbuduji   svou církev.
1.  Slyš, Izraelův   pastýři,
který vodíš   Josefa jako   ovce,
skvěj se   záři ty,
který trůníš   nad cheruby.
R:  Petr řekl   Ježíšovi: Ty   jsi Mesiáš,   Syn živého   Boha.
Ježíš mu   odpověděl: Ty   jsi Petr   - Skála
- a   na té   skále zbuduji   svou církev.
2.  Bože zástupů,   obnov nás,
rozjasni svou   tvář a   budeme spaseni.
Révu z   Egypta jsi   přenesl,
vyhnals pohany   a zasadils   ji.
R:  Petr řekl   Ježíšovi: Ty   jsi Mesiáš,   Syn živého   Boha.
Ježíš mu   odpověděl: Ty   jsi Petr   - Skála
- a   na té   skále zbuduji   svou církev.
3.  Připravils pro   ni půdu,
zapustila kořeny   a naplnila   zemi.
Přikryly se   hory jejím   stínem
a jejich   větvovím Boží   cedry.
R:  Petr řekl   Ježíšovi: Ty   jsi Mesiáš,   Syn živého   Boha.
Ježíš mu   odpověděl: Ty   jsi Petr   - Skála
- a   na té   skále zbuduji   svou církev.
4.  Vyhnala své   ratolesti až   k moři
a své   úponky až   k Řece.
Bože zástupů,   vrať se,   shlédni z   nebe a   podívej se,
pečuj o   tuto révu!
R:  Petr řekl   Ježíšovi: Ty   jsi Mesiáš,   Syn živého   Boha.
Ježíš mu   odpověděl: Ty   jsi Petr   - Skála
- a   na té   skále zbuduji   svou církev.
5.  Ochraňuj, co   zasadila tvá   pravice,
výhonek, který   sis vypěstoval!
Ať je   tvá ruka   nad mužem   po tvé   pravici,
nad člověkem,   kterého sis   vychoval.
R:  Petr řekl   Ježíšovi: Ty   jsi Mesiáš,   Syn živého   Boha.
Ježíš mu   odpověděl: Ty   jsi Petr   - Skála
- a   na té   skále zbuduji   svou církev.
6.  Už od   tebe neustoupíme,
zachovej nás   na živu,   a budeme   velebit tvé   jméno.
Hospodine, Bože   zástupů, obnov   nás,
rozjasni svou   tvář a   budeme spaseni.
R:  Petr řekl   Ježíšovi: Ty   jsi Mesiáš,   Syn živého   Boha.
Ježíš mu   odpověděl: Ty   jsi Petr   - Skála
- a   na té   skále zbuduji   svou církev.
7.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
R:  Petr řekl   Ježíšovi: Ty   jsi Mesiáš,   Syn živého   Boha.
Ježíš mu   odpověděl: Ty   jsi Petr   - Skála
- a   na té   skále zbuduji   svou církev.
Zpěvník ProScholy.cz 2023