vi tách F u G m ve li 1. Lid, D m no kte C v tem cho stí ří byd F ve nu C smr ti A svět kte lo, těm, D m boť Ne lo. D m se nám Syn D m z Bet D m ří svět ma A za na D m Je A no, ra ho ni me C na dí, ro de G m bu nám F D m her jmé de mít A nád no. F spo či D m bu C da, vlá ne Bož ce, F ský C Bo ha D m Di Rád R: B vu pl O D m ce, A B vlád tec věč nos D m týr, C Po ko F sám je Bož F ce, B Rád C ský Bo ha A ti. F vu pl D m Di O D m ce, A A vlád tec věč nos D m týr, C Po ko F sám je spo ží na něm C či ne D m ti. bo D m 2. Duch ko ven, D m z Já ba hvěz da F v Něm de A zje G m Bůh bu si áš A s nád Me her ným C vzej de D m F ři C svět de v tem lem no tách, D m bu jmé nem. On D m ří A bou ře, zu kem, G m když F ma peč nou C skrý bez ší, F zlo skou bou D m před lid vu ště. D m Di R: pl D m pra pou pro me střed D m nem A u sám F ha D m týr, ko Po je B Rád C ský F ce, Bo Bož Di D m A F ti. vu pl C vlád A ce, tec B věč nos D m O sám F ha D m týr, ko Po je B Rád C ský F ce, Bo Bož nos D m ti. tec A věč D m O C vlád A ce,
Skrýt akordy
1.  D mi Lid, který   chodí   C  v   temnotách
F uvidí   G mi veliké   A světlo,
D mi těm, kteří   bydlí   F ve stínu   C smrti
D mi z Betléma   A zazáří   D mi světlo.
D mi Neboť se   nám Syn   C narodí,
F dítě   G mi bude nám   A  dáno,
D mi na Jeho   rameni   F spočine   C vláda,
D mi bude mít   A nádherné   D mi jméno.
R:  D mi Divuplný   B Rádce,   F Božský   C Boha D mi týr,
F sám Pokoje   C vlád A ce,   D mi Otec   B věčnos F ti.   A
D mi Divuplný   B Rádce,   F Božský   C Boha D mi týr,
F sám Pokoje   C vlád A ce,   D mi Otec   A věčnos D mi ti.
D mi Duch boží   na něm   C spočine
F v Něm   G mi Bůh bude   A zjeven,
D mi z Jákoba   hvězda   F zářivá   C vzejde
D mi Mesiáš s   A nádherným   D mi jménem.
D mi On bude   světlem   C v temnotách,
F majákem,   G mi když zuří   A bouře,
D mi před lidskou   zlobou   F bezpečnou   C skrýší,
D mi pramenem   A uprostřed   D mi pouště.
Zpěvník ProScholy.cz 2024