Den přeslavný jest k nám přišel

3515

Autor: Cithara sanctorum Jiřího Třanovského 1636
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Den přeslavný   jest k   nám přišel,
v němž   má býti   každý vesel.
Radujme se,   veselme se!
V tomto   novém roce.
2.  Sláva buď   Bohu na   nebi
a pokoj   lidem na   zemi.
Radujme se,   veselme se!
V tomto   novém roce.
3.  Otče, Synu,   svatý Duše,
slyš pokorné   prosby naše.
Otevři své   štědré ruce!
V tomto   novém roce.
4.  Rač nám   hříchy odpustiti,
duši i   tělo živiti.
Otevři své   štědré ruce!
V tomto   novém roce.
Zpěvník ProScholy.cz 2024