Krásná Panna (Moravská koleda)

3521

Autoři: Josef Olejník, Willi Türk

Skrýt akordy
1.  Krásná Panna   přemilého Syna   nám porodila,
ovinuvši v   plénky do   jesliček jej   položila.
Řkouc: Nynej,   mé děťátko,   nynej pacholátko,
s ním   se těšila,   tak mu   zpívala.
2.  Volek a   oslík na   něj dýchali   jako by   řekli:
Králi mocný   a náš   Stvořiteli, pročs   tak snížený?
Též i   jiná hovádka,   rozličná ptáčátka
jej jsou   chválili a   velebili.
3.  Protož i   my, stvoření   rozumné, jej   přivítejme.
Jeho slavné   narození chvalme,   a jej   uctěme.
S tím   Otci nebeskému,   na nás   laskavému
za něj   děkujme a   se radujme.
4.  Onť nám   z pouhé   nesmírné milosti   radost způsobil,
poslav Syna   z nebeské   výsosti, aby   nás spasil.
Jenž hned   od narození   rozličné soužení
trpěl za   hříšné z   lásky přílišné.
5.  Kriste, pro   tvé narození   slavné Tebe   žádáme,
odpusť hříchy,   nepravosti naše,   kteréž pácháme.
Z této   pak smrtelnosti   přiveď do   radosti,
v království   věčné, místo   bezpečné.
Zpěvník ProScholy.cz 2024