Dobrý pastýř, který dal svůj život

3607

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
R:  Dobrý Pastýř,   který dal   svůj život   za své   ovce
a byl   ochoten dát   svůj život   za své   stádce,
vstal z   mrtvých. Aleluja.   Vstal z   mrtvých. Aleluja.
1.  Hospodin je   můj pastýř,   nic nepostrádám,
dává mi   prodlévat na   svěžích pastvinách,
vodí mě   k vodám,   kde si   mohu odpočinout.
Občerstvuje mou   duši.
Vede mě   po správných   cestách,
pro svoje   jméno.
R:  Dobrý Pastýř,   který dal   svůj život   za své   ovce
a byl   ochoten dát   svůj život   za své   stádce,
vstal z   mrtvých. Aleluja.   Vstal z   mrtvých. Aleluja.
2.  I kdybych   šel temnotou   rokle,
nezaleknu se   zla, vždyť   ty jsi   se mnou.
Tvůj kyj   a tvá   hůl,
ty jsou   má útěcha.
R:  Dobrý Pastýř,   který dal   svůj život   za své   ovce
a byl   ochoten dát   svůj život   za své   stádce,
vstal z   mrtvých. Aleluja.   Vstal z   mrtvých. Aleluja.
3.  Prostíráš pro   mě stůl
před zraky   mých nepřátel,
hlavu mi   mažeš olejem,
má číše   přetéká.
R:  Dobrý Pastýř,   který dal   svůj život   za své   ovce
a byl   ochoten dát   svůj život   za své   stádce,
vstal z   mrtvých. Aleluja.   Vstal z   mrtvých. Aleluja.
4.  Štěstí a   přízeň mě   provázejí
po všechny   dny mého   života,
přebývat smím   v Hospodinově   domě
na dlouhé,   předlouhé časy.
R:  Dobrý Pastýř,   který dal   svůj život   za své   ovce
a byl   ochoten dát   svůj život   za své   stádce,
vstal z   mrtvých. Aleluja.   Vstal z   mrtvých. Aleluja.
5.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a navěky   věků. Amen.
R:  Dobrý Pastýř,   který dal   svůj život   za své   ovce
a byl   ochoten dát   svůj život   za své   stádce,
vstal z   mrtvých. Aleluja.   Vstal z   mrtvých. Aleluja.
Zpěvník ProScholy.cz 2024