ce a srd či ska stá pu od „Měj te ště vždy G / D nás = 80 D Kéž Nám Tvá, Pán: G / D D mi pra lost k vám.“ dá. me nám lost jde A 4 / G smí s Ot Du bou, chem, D mi při cem, s Te ří A 4 ho své na tá, G / D jak D Tvé chrám G / D D du še sví D při ní. A 4 Slun ce hlíd A 4 / G ka ži vot nám no G váš, ne E m 7 náš, D / F D Pa Dík, zíš k nám. chá = 50 H m A / C s Ot Du chem, D při cem, a A m 7 B maj D men, A m 7 D men! men, B maj a A m 7 B maj A D
Skrýt akordy
  D Nám praví   G /D Pán:   D „Mějte vždy   srdce čis G /D
A 4 /G s Otcem,   A 4 Duchem,   D přijdeme k   vám.“
D Kéž milost   G /D Tvá,   D odpuštění a   lás G /D ka
nás   A 4 /G smíří   A 4 s Tebou,   D milost nám   dá.
D Tvé duše   G /D chrám   D Pána svého   ať ví G /D tá,
jak   A 4 /G hlídka   A 4 Slunce   D při svítání.
D Dík, Pane   E m 7 náš,   D /Gb nový život   nám dá G váš,
H m s Otcem,   A /Db Duchem,   D přicházíš k   nám.
B maj A A m 7 _ D men,   B maj a A m 7 _ D men,   B maj a A m 7 _ D men!
Zpěvník ProScholy.cz 2024