Chvála Tobě, Kriste, Králi věčné slávy (Zpěv před evangeliem v době postní)

Skrýt akordy
R:  Chvála Tobě,   Kriste, Králi   věčné slávy.
1.  Nejen z   chleba žije   člověk,
ale z   každého slova,   které vychází   z Božích   úst.
R:  Chvála Tobě,   Kriste, Králi   věčné slávy.
Zpěvník ProScholy.cz 2024