Bůh buď v hlavě mé

462

Autor: Karel Řežábek

Skrýt akordy
  G Bůh buď   Bůh buď   E m 7 v hlavě   D   C a v   mém   E m 7 myšle D ní.
G Bůh buď   E m 7 v srdci   D mém a   v mém   C vní E m 7 D ní.
G Bůh buď   E m 7 v rukách   D mých   C a v   mém   E m 7 čině D ní.
C Bůh buď   v nohách   G mých a   C v tom,   kam   E m 7 spěcha D jí.
G Bůh buď   E m 7 v uších   D mých   C a v   mém   E m 7 slyše D ní.
G Bůh buď   E m 7 v očích   D mých a   v mém   C E m 7 D ní.
G Bůh buď   E m 7 v ústech   D mých   C a v   mém   E m 7 mluve D ní.
C Bůh střež   odchod   G můj a   C konec   D na ze G mi.
C Bůh střež   odchod   G můj a   C ko E m 7 nec   A m 7 na   D ze G mi.
Zpěvník ProScholy.cz 2024