Bůh, jen Bůh

Skrýt akordy
R:  G Bůh jen   D Bůh   C  je   D láska,
G vel D ký a   C nádher D ný,
G úžas D   C v své   D kráse,
C /E ať země   A mi 7 chvá G /D lou   G zní.
1.  C Za roucho   má důstojnost,   nádherný   G šat,
do   Ab dim závoje   A mi světla se   F přiodí G vá.
On nebesa   učinil   G /H domovem   C hvězd,
  A mi 7 moc vichrem   nechat se   D nést.
R:  G Bůh jen   D Bůh   C  je   D láska,
G vel D ký a   C nádher D ný,
G úžas D   C v své   D kráse,
C /E ať země   A mi 7 chvá G /D lou   G zní.
2.  C On moudrostí   vytvořil nádhernou   G zem,
Ab dim moře a   A mi oceán,   F vše, co   je   G v něm,
rozličná zvířata   G /H učinil   C Pán,
A mi 7 všechno to   v péči   své   D má.
R:  G Bůh jen   D Bůh   C  je   D láska,
G vel D ký a   C nádher D ný,
G úžas D   C v své   D kráse,
C /E ať země   A mi 7 chvá G /D lou   G zní.
3.  C Víš deštný   prales je   katedrá G lou,
Ab dim záplava   A mi květin v   něm   F voní chvá G lou.
I všechno   stvoření   G /H chorálem   C zní,
A mi 7 mohutnou harmo D nií.
R:  G Bůh jen   D Bůh   C  je   D láska,
G vel D ký a   C nádher D ný,
G úžas D   C v své   D kráse,
C /E ať země   A mi 7 chvá G /D lou   G zní.
4.  C Nade vším   stvořením trůní   On   G sám,
Ab dim příliv i   A mi odliv ve   F své moci   G má.
Tep srdcí   všech lidí   G /H On dobře   C zná,
A mi 7 pro Něj   noc den   vystří D dá.
R:  G Bůh jen   D Bůh   C  je   D láska,
G vel D ký a   C nádher D ný,
G úžas D   C v své   D kráse,
C /E ať země   A mi 7 chvá G /D lou   G zní.
5.  C Ať salvou   mu hromy   ke cti   zadu G
a   Ab dim prapory   A mi západy   F slunce zbar G ví,
andělé volají   G /H "Svatý,   C svatý,"
A mi 7 v nebesích   prozpěvu D jí.
R:  G Bůh jen   D Bůh   C  je   D láska,
G vel D ký a   C nádher D ný,
G úžas D   C v své   D kráse,
C /E ať země   A mi 7 chvá G /D lou   G zní.
Zpěvník ProScholy.cz 2024