Nade vší mocí

50

Originál: Above All
Autoři: Paul Baloche, Lenny LeBlanc,
autor překladu neznámý

Skrýt akordy
  B     F /A     Eb /G     F sus4
Nade vší   Eb 2 mocí,   F sus4  nad   F proudem řek.   B
Nad   B 2 /D modrým   Eb 2 nebem, co   F sus4 nemá   F  počá B tek.
Na B /A de vší   G m slávou, co   B /F může člověk   mít,   Eb     B /D
C m 7 Ty jsi   ten, kdo   Eb /B hrad je   můj a   štít.   F /A     F 4 /G     F
Nad   B /D každý   Eb 2 poklad,   F sus4  nad   F každý sen.   B
Nad   B 2 /D všechny krá Eb 2 le, ty   F sus4 sám jsi   F vyvýšen.   B
B /A Byl's jak   G m že, co   B /F člověk zahodí.   Eb     B /D
C m 7 Ty jsi   Bůh, já   Eb /B ten, kdo   uhodí.   D 4 /A     D
R:  B Nám jsi   dal   B 4 /C     F /A lásku svou   a kříž.   B
B Žít jsi   měl,   B 4 /C     F /A byl jsi   na obtíž.   B
F /A Pro můj   hřích   G m     B /F  smrt   jsi podstoupil.   Eb 2     Eb     B /D
To kvůli   mně,   C m 7     B /D  tys   měl žít,   Eb 2     Eb /F  jsi   F můj   B štít.
Zpěvník ProScholy.cz 2024