Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů

633

Originál: Holy, holy, holy Lord
Autor: Peter Scholtes,
autor překladu: Karel Řežábek

Skrýt akordy
1.  C Svatý, svatý,   D svatý,
C Pán Bůh   zástu D pů,
C plná jsou   nebesa,
D zem Tvojí   C slá D vy.
C Svatý, svatý,   D svatý,
C Pán Bůh   zástu D pů,
C plná jsou   nebesa,
D zem Tvojí   C slá D vy.
R:  Ho D sana, ho C sa D na,
zní Bohu   C na ne D bi.
Ho D sana, ho C sa D na,
zní Bohu   C na ne D bi.
2.  D Požehnaný,   C jenž přichází
D ve jménu   C Páně,
D Hosana   C na výsos D tech.
3.  C Svatý, svatý,   D svatý,
C Pán Bůh   zástu D pů,
C plná jsou   nebesa,
D zem Tvojí   C slá D vy.
Zpěvník ProScholy.cz 2024