Tvé svaté jméno Ježíš

648

Autor: Milan Koldinský

Skrýt akordy
1.  D m Tvé svaté   jméno Ježíš   ať mi   stále   G m zní,
Tvé svaté   C jméno Ježíš,   v němž   je spase D m ní.
Ty jsi   ten svatý   Boží, první,   posle G m dní,
Dej ať   Tvé   C jméno Ježíš   lidem v   srdcích   D m zní.
R:  Tvé svaté   F jmé C no, ať   mi   A 7 nade všechna   jména   D m zní,
Tvé svaté   F jmé C no, v   němž jedi A 7 ném je   spase D m ní.
Tvé svaté   F jmé C no, ať   mi   A 7 nade všechna   jména   D m zní,
Tvé svaté   F jmé C no Je G žíš.   G 9   G
2.  D m Zvedám k   Tobě ruce   čisté,   G m zpívám píseň   chval,
C oslavuji jméno   Ježíš,   D m v němž   svůj život   mám.
Nechci jenom   ústy chválit,   G m Tvoji lásku   znám,
C díky za   to svaté   jméno,   D m které jsi   dal nám.
Zpěvník ProScholy.cz 2024