Skrýt akordy
1.  Vyuč mě   Pane můj,   cestě své,
toužím chodit   v pravdě   Tvé,
upevni srdce   mé v   bázni jména   Tvého,
upevni srdce   mé v   bázni jména   Tvého.
R:  Jsi tak   blízko a   neskrýváš svou   tvář přede   mnou,
ó přede   mnou.
Hledám Tvoji   tvář a   vzývám jméno   Tvé,
vyslýcháš modlitbu   mou.
2.  Otevři Pane   můj oči   mé,
toužím vidět   skutky Tvé,
chci vidět   slávu Tvou,   slávu jména   Tvého,
chci vidět   slávu Tvou,   slávu jména   Tvého.
R:  Jsi tak   blízko a   neskrýváš svou   tvář přede   mnou,
ó přede   mnou.
Hledám Tvoji   tvář a   vzývám jméno   Tvé,
vyslýcháš modlitbu   mou.
3.  Slovo Tvé   ať osvěcuje   stezku mou,
kroky mé   v něm   upevňuj.
Dej mi   moudrost svou,
ať rozpoznám   zlé a   dobré.
Dej mi   sílu svou,   já chci   se rozhodnout
jít za   Tebou, jít   za Tebou,   jít za   Tebou!
R:  Jsi tak   blízko a   neskrýváš svou   tvář přede   mnou,
ó přede   mnou.
Hledám Tvoji   tvář a   vzývám jméno   Tvé,
vyslýcháš modlitbu   mou.
Zpěvník ProScholy.cz 2024