Toto sú dni Eliáša

724

Originál: Days of Elijah
Autor: Robin Mark,
autor překladu: Rieka Života
sk

Skrýt akordy
1.  G Toto sú   dni Eli C áša, keď   G preniká   D svet Pánov   G hlas.
A   G toto sú   dni, keď   Tvoj   C sluha Mojžiš
G obnovil   D zákon Tvoj   G zas.
A   H m hoci sú   dni veľkej   E m skúšky,
keď   A m 7 hlad, temno   vzpiera sa   v   D 2 nás,
sme   G stále tým   hlasom na   C púšti kričiac:
„Tak   G priprav sa,   D prichádza   G Pán!“
R:  Hľa, vchádza   Pán na   oblakoch k   C nám,
ako slnka   G jas, poľnica     D znie,
tak zdvihni   G hlas, je   tu milostivý   C čas,
zo Siona   G spása   D príde k   G nám.
2.  G To je   čas Ezechi C ela, keď   G kosti su D ché oži G
a   G toto je   čas, keď   Tvoj   C sluha Dávid
G zaspieval   D pieseň no G vú.
H m To je   čas Pánovej   E m žatvy,
keď   A m 7 obilie čaká   na   D 2 nás.
A   G my sme   tí pozvaní   C Jemu slúžiť
a   G ohlásiť,   D čo zveril   G nám.
 
Dostupné nahrávky a videa
YouTube
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0