Přikázání lásky (Milujte se navzájem)

Skrýt akordy
1.  D Vložil jsi   A nám   G do srdcí   svůj   D řád a   H m řídíš   G kroky našich   A cest.
  D prolomil jsi   A hráz, která   G trýzní tento   D svět,
  H m září světlo   G Tvé všem   kolem   A nás!
Když   E m 7 přikázání Tvé   je živým   H m světlem našich   životů,
tak   E m 7 radost, kterou   rozdáváš, je   tím   A přikázáním lásky.
R:  D Milujte se   A navzájem, jako   E m já jsem   miloval   G vás,
D nechť je   vaše   A láska ryzí   a   E m není ve   vás   H m zášť.
Jenom   D v lásce   dojdeš k   A cíli a   tou   E m láskou jsem     G sám,
tak   H m milujte se   a   A já vám   lásku   G dám.
2.  D Jdeme světa   A tmou a   chceme   G hlásat slovo   D Tvé,
tak   H m utvoř, prosím,   G v našich   srdcích   A chrám.
Tu   D lásku, kterou   A máš, dávej   G bratřím, sestrám   D svým,
jsi   H m štěstí, v   kterém   G naději svou   A mám.
Jsi   E m 7 pramenem všech   milostí, jsi   H m silou našich   všedních dnů,
jsi   E m 7 lékem našich   bolestí, jsi   A Králem věčné   slávy!
R: 
...a   G já vám   lásku   D dám.
Zpěvník ProScholy.cz 2023