spo jil lo, nás D jsme no jed Všich R: G ni G sám. kdo ne ni žíš, D Je lo, spo G nás jil D jed chni jsme no Vši ži vot G nám. On dal D Je žíš, pi je te Mou a krev, te lo 1. Když D te de v lás ce bu vás, Mé. žít du ve G bu pi je te Mou a krev, lo te D Když D Mé. te v lás ce de G ve vás, bu du bu žít
Skrýt akordy
R:  /:   D Všichni jsme   jedno   G tělo,
spojil nás   D Ježíš, nikdo   není   G sám.   D
Všichni jsme   jedno   G tělo,
spojil nás   D Ježíš, On   dal život   G nám. :/
1.  /:   D Když jíte   tělo Mé   a pijete   Mou krev,
G budu žít   ve vás,   budete v   lásce Mé.   :/
2.  /:   D Ve jménu   Ježíše poklekne   každý z   nás
G On je   všech králů   Král a   brzy přijde   zas. :/
3.  /:   D Cestou a   Pravdou jsem,   Beránek nejtišší,
G jsem oběť   jediná, jsem   oběť nejvyšší.   :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024