nu, G mu G pěj chvá G Pěj R: nád her C lu D lu le ha lu chvá nád her G mu nu, C vší C ze D je nad ja. Vždyť 1. G Je G kra žíš lu C chvá me seň ly mí, teď G G mu je zpí D kej C te tles do dla své. Li G G všech ro D ctí ván. C u svým G D Bůh G G ní, je li dem
Skrýt akordy
R:  Pěj   G chválu nádher C nému Pá G nu, pěj
/: chválu   nádher C nímu Pánu,   hale D lu G ja.
1.  Vždyť Ježíš   kralu D je nad   vší   C ze G mí,
teď jemu   zpívá D me píseň   C chvály   G své.
Lidé všech   náro D dů tleskej C te do   dla G ní,
ať Bůh   je lidem   D svým uctíván.   C   G
2.  Jsme dílo   rukou   D Tvých, Otče   C náš,   G
my v   síle lásky   D Tvé jdeme   k   C vítězst G ví.
Tvé slovo   učí   D nás pravdu   C znát,   G
že v   každém díle   D svém Ty   jsi věr C ný.   G
Zpěvník ProScholy.cz 2024