Skrýt akordy
1.  Od Otce   jednorozený,
Syn do   Jordánu vnořený
nás očišťuje   vodou křtu
a věrné   křísí k   životu.
2.  Prosíme, Spasiteli   náš,
přijď v   lásce k   nám a   svatý jas
Božího světla   do srdcí
přines nám   láskou planoucí.
3.  Hlas Otcův   zazní od   výšin:
"To je   můj milovaný   Syn!"
A v   holubice podobě
také Duch   Svatý při   tom je.
4.  Živote, Pravdo,   Ježíši,
buď tobě   sláva nejvyšší.
Otec ji   s Duchem   z výsosti
zjevuje v   nové jasnosti.
5.  Jan Křtitel   sám se   bázní chvěl,
když do   vod řeky   vnořit měl
toho, jenž   může krví   svou
smýt vinu   lidstva veškerou.
6.  Prosíme tebe   my, lid   tvůj:
nás stále,   Kriste, ochraňuj!
Dej naší   mysli rosy   třpyt
a dej   nám vždycky   čistě žít!
Zpěvník ProScholy.cz 2024