ji ko zná, já, kost věk mo ja C křeh člo 2. On Byl 1. le kde ja v tě sto ko jím tam, já, já, stál (On (Byl mo ja ji ko zná,) já,) A m žil křeh člo věk kost ho co po bel kou tím til, šel, já, (žil (stál ja sto ko jím já,) já,) C ďá v tě tam, kde le zu pro ro ne hrál. mí. On On (ďá (cí po kou tím šel,) já,) G bel til, ho co nám blíz E m je, A m ko s ná E m mi je, A m Bůh A m R: nu el. F I ma G je, A m s ná E m mi Bůh
Skrýt akordy
1.  /:   C Byl člověk   jako já,   :/
/:   A m stál tam,   kde stojím   já, :/
/:   C cítil, co   cítím já,   :/
/:   G On rozumí.   :/
/:   C On křehkost   moji zná,   :/
/:   A m žil v   těle jako   já, :/
/:   C ďábel ho   pokoušel, :/
/:   G On neprohrál.   :/
R:  /:   A m Bůh   E m s námi   A m je,
E m nám blízko   A m je,
Bůh   E m s námi   A m je,
I G mmanu F el. :/
2.  /:   C Byl lidmi   pohrdán, :/
/:   A m týrán a   popliván, :/
/:   C blízkými opuštěn,   :/
/:   G On odpouští.   :/
/:   C Muž plný   bolesti :/
/:   A m vzal naše   nemoci, :/
/:   C svůj život   položil :/
/:   G za život   můj. :/
R:  /:   A m Bůh   E m s námi   A m je,
E m nám blízko   A m je,
Bůh   E m s námi   A m je,
I G mmanu F el. :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024