sel me Pán, ve se, ro dil Na 1. Kri stus se duj ra nám, me že z rů kvet kví vy tek z ro ho, du krá lov se; z ži či ta sté vo dil se. ro ské ho nám, na nám
Skrýt akordy
1.  C Narodil   D se   G Kristus Pán,   D veselme   G se,
C z růže   F kvítek   C vykvet   G nám,   C ra F duj C m G e   C se;
C z ži G vo C ta   F čis C tého, z   ro G du   C krá F lov C ského
F nám, nám   C na F ro C di G l   C se.
2.  C Jenž proro D ko G ván jest,   D veselme   G se,
C ten na   F svět po C slán G  jest,   C ra F duj C m G e   C se;
C z ži G vo C ta   F čis C tého, z   ro G du   C krá F lov C ského
F nám, nám   C na F ro C di G l   C se.
3.  C Člověče D nství   G naše,   D veselme   G se,
C ráčil   F vzíti   C na   G se,   C ra F duj C m G e   C se;
C z ži G vo C ta   F čis C tého, z   ro G du   C krá F lov C ského
F nám, nám   C na F ro C di G l   C se.
4.  C Goliáš   D o G loupen,   D veselme   G se,
C člověk   F jest vy C kou G pen,   C ra F duj C m G e   C se;
C z ži G vo C ta   F čis C tého, z   ro G du   C krá F lov C ského
F nám, nám   C na F ro C di G l   C se.
5. a 6. sloka není obsažena v Kancionálu
5.  C Ó milo D sti   G Božská,   D budiž s   G mi;
C dejž, ať   F zlost ďá C bel G ská   C nás   F ne C m G á C mí.
C Pro   G Sy C na   F mi C lého,   G nám   C na F ro C ze F ného,
C smi F luj   C se   G nad   C n á mi!
6.  C Dejž dobré   D skon G čení,   D ó Ježí G ši,
C věčné   F utě C še G   C věr F ných   C d G u C ší!
C Přijď   G nám   C k spo F mo C žení,   G zbav   C nás   F za C tra F cení
C pro své   F na C ro G z C e ní.
Zpěvník ProScholy.cz 2023